onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en aangegane overeenkomsten met Briljant Golf zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Briljant Golf. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Briljant Golf is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.

 

Levering

Briljant Golf streeft er naar binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de betaling tot levering over te gaan. Lukt dit niet,dan heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Briljant Golf zal in dat geval voor directe terugbetaling zorgdragen.

 

Overmacht 

Briljant Golf heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit zal schriftelijk aan de klant worden meegedeeld en Briljant Golf verplicht zich niet tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Aansprakelijkheid

Briljant Golf stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met welk product dan ook, door verkeerd of ondeskundig gebruik hiervan.

 

Prijzen 

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.

Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

De vermelde afmetingen zijn bij benadering. Afwijkingen in tekst-, kleur-, type- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Briljant Golf kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.

De verzendkosten van de bestelling zijn afhankelijk van het gewicht.

Briljant Golf hanteert de tarieven van TNT-Post. Voor het afrekenen zullen de verzendkosten duidelijk op de orderbevestiging worden vermeld.

 

Betalingen

Betalingen dienen voorafgaand aan de levering te hebben plaatsgevonden.

De klant geeft Briljant Golf toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden.

Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

 

Privacy

De door u aan ons verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk en met zorg worden behandeld, en niet ter beschikking worden gesteld van derden.

 

Vragen, klachten of opmerkingen

Heeft u na het lezen van deze voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Weersverwachting
Zenderen
Meer weer in Zenderen